ЗА НАС

лицензия от АЯР

Албега ООД е основано през 1993 г. от специалисти по ядрена техника, работили в ИЯИЯЕ към БАН, ИЦМ - Пловдив и Физическия факултет на СУ "Климент Охридски". 

Дружеството има внедрени системи за рентгено-флуоресцентен анализ в "Асарел-Медет" АД - Панагюрище, които са собствена разработка.

Имаме опит в инсталирането, сервиза и поддръжката на промишлени плътномери, като наши клиенти са "Марица-Изток 2", Топлофикация Сливен и др. 

Албега ООД разполага с всички необходими разрешения, лицензи и регистрации за работа и извършване на  общ дозиметричен контрол и измервания в среда на йонизиращи лъчения.

Лицензия, издадена от АЯР - серия Р - 274 с регистрационен № 04439

Адрес:

гр. София 1632
ж.к. Овча Купел
бл. 525, вх. И, ет. 9, ап. 259 
Телефон: 0887 603289
E-Mail: office@albega.biz