Консултантски услуги

спектър - рентгенофлуоресцентен анализ

Предлагаме и консултации и подготовка на документи за получаване на нужните разрешения и лицензии от АЯР във връзка с узаконяване на обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Можем да Ви помогнем в избора на рентгено-флуоресцентен анализатор за Вашата лаборатория или да разработим и внедрим специализиран такъв при нужда

Можем да Ви помогнем при избора на промишлени плътномери или друг промишлени прибори използваш радиоизотопни изночници.