Лицензиране

радиационен контролЗа да получите лицензия от агенцията за ядрено регулиране за Ваш обект с източници на йонизиращи лъчения се нуждаете от редица документи, които трябва да подадете в определените срокове.

Ние ще Ви помогнем в тази дейност, защото се изисква тясна специализация и познаване на нормативната база.

Ще подготвим и лъчезащитен проект, съобразен с Вашите нужди и изисквания!