Сервизна дейност

гамаплътномерФирма Албега ООД извършва:

  • монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на апаратура с източници на йонизиращи лъчения - гамаплътномери, нивомери, поточни анализатори и др.
  • гаранционен и извънгаранционен сервиз на системите за елементен ретгенофлуоресцентен анализ, след внедряването им.
  • изработване на лъчезащитни елементи и измерителни установки за източници на йонизиращи лъчения