лицензионен режим

Какво можем да направим за Вас

  • Общ дозиметричен контрол и измервания в среда на йонизиращи лъчения
  • Консултации и съдействие при подготовката на нужните документи във връзка с получаване на необходимите лицензии от АЯР.
  • Монтаж, сервиз и поддръжка на промишлени плътномери, както и на други промишлени прибори използващи радиоизотопни източници. 
  • Компактен (нискобюджтен) изотопен рентгено-флуоресцентен анализатор FACT за анализ на основни и/или специфични елементи в процеса на обогатяване на медни и оловно-цинкови руди. Може да се анализират всички елементи от Al до U в концентрации > 0.01%. Типичното време за измерване е 2-3 минути.
  • Анализатор за злато FLINT в ниски концентрации ( > 1 ppm) в процеса на обогатяване. Анализаторът е внедрен в Асарел-Медет АД - Панагюрище.